Identificació persones – Projecte Banc Audiovisual de Testimonis de Memorial Democràtic Projecte a mida

Calidoscopi Cultura és l’empresa que ha portat a terme (finalització desembre 2017) el següent projecte de serveis documentals prestant servei a Memorial Democràtic:

Projecte d’identificació de les persones titulars dels drets d’imatge o als seus hereus, de programes de televisió produïts i coproduïts per TV3 i la CCMA i comunicació de mostrar interès en què aquesta informació es pugui incloure al Banc Audiovisual de testimonis titularitat de Memorial Democràtic i obtenir-ne el consentiment informat dels titulars.

Desenvolupament del projecte:

Identificació de les persones o hereus que han sigut entrevistades en programes produïts o coproduïts per TV3

Presa de contacte

Comunicació de la missió del Banc Audiovisual de testimonis titularitat de Memorial Democràtic

Gestió del consentiment informant de drets d’imatge i cessió d’aquestos per al Memorial Democràtic


Projecte fet a mida per a Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya

Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya Més informació

M'interessa